Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to intuice?

Na světě existuje jakási univerzální životní síla, která spočívá v každém z nás a ve všech věcech. U lidí se projevuje jako určitá hluboká moudrost, vnitřní vědění. Cesta k této úžasné moudrosti, k tomuto vědění vede právě přes intuici, což je vnitřní hlas nebo též šestý smysl, který nám napovídá, co je v tom kterém okamžiku správné, skutečné a pravdivé.

Mnozí lidé ,kteří intuici vědomě nepoužívají, kteří ji nenaslouchají, si ji představují jako nějakou tajuplnou sílu, která se u člověka probouzí teprve při silném transcedentím prožitku. Ve skutečnosti je intuice mnohem obyčejnější, velmi užitečná a vcelku všední záležitost,kterou máme k dispozici, kdykoliv si nevíme rady s nějakým rozhodnutím,kdykoliv nejsme s to vyřešit problém či úkol,který před nás život postavil.

Často o ní hovoříme jako o ,,vnitřním hlasu " nebo také ,,předtuše".

Intuice je přirozená věc.Všem je nám dána do vínku. Malé děti jsou velmi intuitivní, i když v našich končinách jim brzy vyženeme intuici z hlavy, tak jak nám byla vyhnána z hlavy když jsme byli dětmi my.

Obvykle jsme vedeni také k tomu myslet, že někteří lidé intuicí jsou obdařeni,  a jiní nejsou. Za více intuitivní jsou také například obecně pokládány ženy, na rozdíl od mužů.

Přesto i muži se každý den  řídí intuicí. Ve skutečnosti však intuici můžeme naslouchat všichni.Někteří si to uvědomili a rozvíjejí ji v sobě, ale většina lidí se ji naučila podceňovat a popírat.

Přirozená schopnost intuice se nám všem může při troše soustředění a praxe naštěstí zase vrátit. Můžeme se jí naučit naslouchat, řídit se jí a dovolit, aby nás vedla na strastiplné cestě životem.

Naše moderní západní kultura však hodnotu a význam intuice nedoceňuje a celkově neuznává.

Vážíme si cti, rozvíjíme myšlení, tedy rozumovou stránku lidské osobnosti, zatímco onu intuitivní jsme -přinejmenším donedávna- hrubě podceňovali.

Tyto předsudky se odrážejí také ve školství a v dětech se tím ještě posilují. Systém našeho školství či vzdělávání je zaměřen pouze na rozvoj levé mozkové hemisféry, kde jsou soustředěny rozumové schopnosti, a pravou hemisféru, která zahrnuje intuici a holistický a tvůrčí potenciál, zcela zanedbává.

Totéž lze říci i o světě obchodu a lidské práci vůbec. Teprve nedávno začaly intuici a jistý druh tvůrčího a progresivního myšlení, které z intuice vychází, podporovat některé školy a komerční organizace.

Racionální myšlení se podobá počítači - přijímá informace, zpracovává je a na základě toho dochází k logickým závěrům. Taková analytická úvaha má však svá omezení, může totiž zahrnout pouze údaje, které přijala z okolního prostředí.Řečeno jinými slovy: racionální myšlení se odvíjí výhradně od zkušeností, které učiníme v tomto životě a na tomto světě - znalosti, které získáme prostřednictvím našich pěti smyslů.

Mysl intuitivní má naproti tomu přístup k bezpočtu údajů, včetně těch které jsme nezískali přímo osobním prožitkem. Zdá se že díky ní můžeme nahlížet do jakési hluboké studnice vědění a moudrosti - univerzálního neboli společného povědomí.

Intuitivně založená mysl nadto dané informace třídí a nám pak předává pouze ty, které potřebujeme, a navíc tehdy, kdy je potřebujeme.

A přestože nám může nějakou dobu trvat, než k nám její sdělení doputují, zachováme se nakonec přesně tak ,jak je nutné. Postačí jen, když se krůček za krůčkem naučíme následovat svůj vnitřní hlas.

Jakmile se člověk jednou provždy sžije s tímto rádcem uvnitř sebe sama, život mu půjde pěkně od ruky a ani se při tom mnho nenadře. Náš život , naše pocity a jednání jsou totiž ve vzájemném souladu s osudy, emocemi a činy všech kolem nás.

Když hovořím o tom , že by se nám intuice měla stát rádcem  a průvodcem, rozhodně nemám v úmyslu znevažovat či zatracovat intelekt. Naše schopnost rozumně uvažovat je pro nás velmi užitečná a díky ní jsme také schopni tříbit, celkově chápat naše prožitky a také se z nich dále učit.

Proto je samozřejmě nezbytné se stále vzdělávat a rozvíjet schopnosti intelektuální.

Pokud bychom se ale v životě chtěli řídit pouze rozumem, asi bychom brzy přišli zkrátka.

Mnozí z nás byli navíc vychováni tak, aby intuitivní podněty ihned raději zpochybňovali. Ať už nám intuice napoví cokoli,naše rozumnější Já se okamžitě ozve:,,Nemyslím, že by to k něčemu bylo" nebo ,,Takový hloupý nápad "podotkne. A tím je intuice ihned znevážena. Proto je potřeba, abychom toto své rozumnější Já naučili intuici respektovat, naslouchat jí a chápat.

Většina nás již zasvětila celý svůj život rozvoji právě racionálního myšlení. Budete-li nyní chtít rozvinout ještě myšlení intuitivní, nezabere vám to naštěstí příliš mnoho času a ani vám to nedá mnoho práce.

Pomáhala jsem v tomto v tomto směru mnoha lidem  a mohu říci, že většině z nich stačilo ve skutečnosti jen pár slov do začátku, několik jednoduchých cvičení a intuici v sobě rázem objevili, rázem věděli, jak ji naslouchat, a také se jí ihned začali řídit.

Dostat pak do patřičné rovnováhy intuici a strohý intelekt pro ně už byla hračka.

Šlo to samo, protože je to zcela přirozené.

Cvičení na vyvolání vnitřního hlasu......

Shakti Gawain :Rozvíjení intuice